Save a Life September

Ymwybyddiaeth Cymorth Cyntaf
Bydd y sesiwn ymwybyddiaeth fer hon yn rhoi cipolwg i chi ar sgiliau cymorth cyntaf, a bydd cyfle i chi roi cynnig ar eich sgiliau fel y byddwch yn ymwybodol o sgiliau cymorth cyntaf os bydd angen. Bydd hyn yn rhoi cipolwg byr i chi ar rai o’r technegau a allai eich helpu i achub bywyd

I Bwy?
Unrhyw oedolyn sydd eisiau codi ymwybyddiaeth am sgiliau cymorth cyntaf.

 

Beth fyddaf yn ei ddysgu?
Byddwch yn derbyn ymwybyddiaeth am y canlynol:

  • Sut I ddelio gyda digwyddiad mewn argyfwng.
  • Adfywio’r Galon (CPR)
  • Trin claf anymwybodol
  • Tagu
  • Gwaedu

Tystysgrif:
Bydd pawb sydd yn mynychu yn derbyn  e-dystysgrif presenoldeb gan Ambiwlans Sant Ioan Cymru.

First Aid Awareness
This short awareness session will give you an insight into first aid skills and a chance to try out your skills so you will know the basics of first aid if the need arises. This will give you a brief insight into some of the techniques that could help you to save a life. 

Who is it for?
Anyone wishing to gain an awareness of first aid techniques. 

What will you learn?
You will have an awareness of the following first aid topics: 

  • How to manage an incident
  • Resuscitation (CPR)
  • Treating an unresponsive casualty
  • Choking
  • Bleeding 

Certification
All delegates will receive an e-certificate of attendance from St John Ambulance Cymru 

Archebu lle / Book a space
Yn anffodus bydd dim ond  lle i 12 oedolyn ar pob sesiwn. Os ydym yn derbyn ymateb gan fwy na hyn, fe wnawn ein gorau i gynnal mwy o sesiynau yn y dyfodol.
Unfortunetly there will only be a space for 12 people per session – if the response is overwhelming we will do our best to offer further sessions over the year.

Link – https://forms.gle/zoJ8csviiASKzsqp6

SLS Poster