Diweddariad tywydd PWYSIG / Weather Update IMPORTANT

Mae rhagolygon ar gyfer gyfer tywydd poeth dydd Llun nesaf, Gorffennaf 18fed. A fyddwch gystal a sicrhau fod gan eich plant eli haul arnynt, hetiau haul a digon o ddwr. Bydd yr ysgol ar agor a does dim cynlluniau i gau ar hyn o bryd. Petai’r sefyllfa yn newid, mi fyddwn yn eich hysbysu cyn gynted a sydd bosib. Byddwn yn edrych i gadw disgyblion yn yr adeilad yn ystod amseroedd egwyl. Gobeithiwn fod hyn yn cadarnhau’r sefyllfa. Diolch

You will be aware that the weather forecast for next Monday is for hot weather.
The school is open as usual, but we kindly ask that parents ensure pupils have sun cream applied, have water bottles and sun hats. As part of our risk assessment, we will also look to keep children inside the school building during the day.

Should the situation change in terms of early closure, we will notify parents. However, there are currently no plans for school closure.  I hope this clarifies the situation. 

Gyda diolch / With thanks,

Staff Ysgol y Llys