Cyst Addurno Ysgolion- Eisteddfod yr Urdd / Urdd Celebration- School decoration competition

Trefnodd yr Urdd gystadleuaeth addurno ysgolion yn ddiweddar fel rhan o’r paratoadau ar gyfer Eisteddfod yr Urdd.

Canylniadau fel y ganlyn:

  • 1af- Ysgol Pentrecelyn
  • 2il- Ysgol y Llys
  • 3ydd- Ysgol Carrog

Ardderchog- da iawn pawb! Rwyf yn falch iawn o ymroddiad pawb. Gwych iawn!

Denbighshire held a Schools’ Competition recently encouraging schools to promote the forthcoming National Urdd Eisteddfod here in Denbighshire. 

Results as follows:

  • 1st place- Ysgol Pentrecelyn
  • 2nd place- Ysgol y Llys
  • 3rd place- Ysgol Pen Barras. 

Well done to all who supported our school’s effort- the spirit of togetherness, and enthusiasm from staff and pupils has been fantastic and I am extremely proud of everyone! I am sure you will agree that the school look’s really vibrant and colourful. 

Well done everyone!