Clwb Cwtsh – Cwrs blasu Cymraeg i rieni / Welsh taster course for parents

Bydd cymal nesaf Clwb Cwtsh – y cwrs 6 wythnos blasu Cymraeg ar gyfer rhieni / darpar rieni neu unrhyw un sydd yn dymuno dechrau siarad Cymraeg yn y cartref – yn dechrau yn ystod y mis yma. Mae’r sesiynau am ddim ac yn cael eu cynnal ar-lein. Bydd y sesiynau cyntaf yn dechrau Dydd Gwener, Mai 27.

Am fwy o wybodaeth Cynllun Clwb Cwtsh – Mudiad Meithrin

The next Clwb Cwtsh sessions are starting soon! The 6 week Welsh taster course for parents / prospective parents or anyone wishing to start speaking Welsh at home will start again this month. The sessions are free and will be online. The first sessions will be starting on Friday, May 27.

For more information #ClwbCwtsh – give Welsh a go – Meithrin

Diolch yn fawr / Thank you,

Gwenan

Gwenan Ellis

Swyddog Croesi’r Bont  – Wrecsam / Swyddog Clwb Cwtsh
Croesi’r Bont Officer – Wrexham / Clwb Cwtsh Officer
gwenan.ellis@meithrin.cymru – 07483 149555

Flyer CC Mai 2022