Gwersylloedd haf 2022 Summer Camps

Ni nôl! Gwersylloedd haf 2022

We’re back! 2022 Summer Camps

Caerdydd │ Glan-llyn | Glan-llyn Isa’ │ Llangrannog

Gwersyll Haf yr Urdd – Dewch i greu oes o atgofion!

Pa wersyll haf fydd eich plentyn yn ymweld ag ef eleni?

Mae ein gwersylloedd haf yn leoliadau gwych i blant a phobl ifanc profi amrywiaeth eang o weithgareddau, gwneud ffrindiau oes a chael profiadau newydd a chyffrous.

Dewch i brofi naws y ddinas ym Mae Caerdydd, ymweld ag arfordir Ceredigion yng Nghanolfan Llangrannog neu weithgareddau dŵr yng Nglan-llyn, Y Bala!

Gwersylloedd 2022

Blynyddoedd 4, 5 a 6

 • 25/07/22 – 29/07/22, Anturdd Cynradd, Glan-llyn
 • 22/07/22 – 24/07/22, Penwythnos JOIO, Llangrannog
 • 25/07/22 – 27/07/22, Tridiau JOIO, Llangrannog
 • 27/07/22 – 29/07/22, Gwersyll Ail-iaith, Llangrannog
 • 25/07/22 – 29/07/22, Cwrs Perfformio, Caerdydd

Blynyddoedd 7, 8 a 9

 • 24/07/22 – 27/07/22, Anturdd Fawr, Glan-llyn
 • 14/08/22 – 17/08/22, Cwrs Creu a Pherfformio, Caerdydd

Blwyddyn 10+

 • 17/07/22 – 20/07/22, Antur i’r Eithaf, Glan-llyn Isa’

Manylion llawn ar ein gwefan.

Urdd Summer Camps – Create a lifetime of memories

Which summer camp will your child visit this year?

Our summer camps are a fantastic place for children and young people to experience a wide range of activities, make lifelong friends and gain new and exciting experiences.

Choose between a city experience in Cardiff Bay, Llangrannog Centre on the Ceredigion coast or water activities at Glan-llyn, Y Bala!

2022 Camps

Years 4, 5 a 6

 • 25/07/22 – 29/07/22, Adventure Course, Glan-llyn
 • 22/07/22 – 24/07/22, JOIO weekend, Llangrannog
 • 25/07/22 – 27/07/22, mid-week JOIO, Llangrannog
 • 27/07/22 – 29/07/22, Second language, Llangrannog
 • 25/07/22 – 29/07/22, Performance Course, Cardiff

Years 7, 8 a 9

 • 24/07/22 – 27/07/22, Adventure Course, Glan-llyn
 • 14/08/22 – 17/08/22, Creative and Performance Course, Cardiff

Year 10+

 • 17/07/22 – 20/07/22, Ultimate adventure, Glan-llyn Isa’

All summer camps are run through the medium of Welsh.

See full details on our website.