Lluniau TEMPEST / TEMPEST school photography- tomorrow 15/09/21

Yfory bydd cwmni ffotograffiaeth TEMPEST yn ymweld a’r ysgol i dynnu ffotograffau disgyblion cyfredol yr ysgol

(Oedran Dosbarth Derbyn-Blwyddyn 6). Yn wahanol i’r blynyddoedd a fu, ni fydd yn bosib i deuluoedd droi fyny yn y bore cyn y gloch i gael lluniau gyda brodyr/chwiorydd cyn oed ysgol.

Mae posib i brodyr a chwiroydd oedran ysgol gael lluniau efo’i gilydd yn ystod y dydd. Oherwydd cyfyngiadau Covid, nid fydd yn bosib i’r ffotograffyddsymud a gosod y plant i’w llefydd a byddent yn gwneud hyn eu hunain o da gyfarwyddyd staff y cwmni.

Cofiwch wisg ysgol a chribo gwalltiau yfory felly!

Tomorrow, (15/09/21) TEMPEST School Photograpy will be on site to take pupils’ annual photographs. (For pupils in Reception

Class-Year 6) Photos will be taken in the school hall with arrangements slightly different to previous years due to Covid social distancing measures etc. 

In change to previous years, parents will not be allowed to arrive earlier, before school opening hours to have photographs of children with other siblings outside primary age. School aged sibling photographs are allowed but will happen during the day as usual. The TEMPEST staff will advise children on how to stand (not sit this year), but will not physically be setting children up for the photo, rather than advising the children how to stand/pose. Ysgol y Llys staff will be on hand to help bring each class in their turn into the hall. 

School unforms and hair styles at the ready tomorrow! 

Links to photos will be distributed as soon as they reach us for parents to see before considering purchases. 

(Confirmation of date for TEMPEST photographs for Nursery individual photos and Year 6 class photo will go out later this half term)