Aelodaeth ‘Urdd Gobaith Cymru’ Membership (2021 – 2022)

Par: Aelodaeth Urdd Gobaith Cymru (2021 – 2022)

Dyma gyfle unwaith eto i ymuno gydag Urdd Gobaith Cymru ar gyfer 2021 – 2022. A fuasech mor garedig â rheadru’r dolen isod gogyfer sylw rhieni/gofalwyr eich disgyblion os gwelwch yn dda? Mae rhaid ymaelodi gyda’r Urdd i ymuno yn eu gweithgareddau/cynigion ac Eisteddfodau. Nid oes angen i’r disgyblion ymuno gyda’r Urdd i fynychu cyrsiau preswyl a drefnir gennych, neu gan y Sir, i wersylloedd Glan-llyn, Caerdydd a Llangrannog. Mae pob trefniant ysgol/sirol yn annibynnol o’r Urdd.

https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/

Re: Urdd Gobaith Cymru Membership (2021 – 2022)

Please find below the annual invitation to take up a membership with Urdd Gobaith Cymru for 2021 – 2022. I should be very grateful if you could list the link below for the attention of your pupil’s parents/guardians please? Membership of the Urdd is required in order to join their activities/experiences and Eisteddfodau. Pupils do not need to join the Urdd in order to attend residential course that are organised by schools or the LA to Centres at Glan-llyn, Cardiff and Llangrannog. All school / county arrangements are independent of the Urdd.

https://www.urdd.cymru/en/join/