Diweddariad darpariaeth i blant weithwyr allweddol – PWYSIG / Key Worker Provision Update – IMPORTANT

PWYSIG – Darpariaeth i blant weithwyr allweddol Wythnos Chwef 8-11 – Mae’r linc isod er mwyn cofrestru plant gweithwyr allweddol ar gyfer darpariaeth yn yr ysgol ar gyfer wythnos nesaf (Dydd Llun- Dydd Iau) yn mynd allan fel arfer heddiw. Cofiwch, mae’n hanfodol bwysig i chwi ei lenwi yn brydlon a chyn y dyddiad cau (sef Dydd Mercher, Chwefror 3ydd am 3yp). Gofynnwn yn garedig hefyd i blant gyrraedd yn brydlon erbyn 8:50yb.

IMPORTANT –  / Key Worker Provision Link- Week Feb 8-11 The link below should be completed for parents wishing to access the Keyworker provision next week at Ysgol y Llys. A reminder that the provision is available between Monday-Thursday next week. Please ensure you complete the form promptly and no later that 3pm on Wednesday, February 3rd, 2021. A reminder also that pupils need to arrive in the mornings by 8:50am.

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI…

Please keep safe and keep to the social distancing rules and guidance form WAG in regards to Covid.  Working together and through following the rules we will get through this.

Wishing you all good health for 2021.