Presenoldeb Ysgol / School Attendance

Cofiwch bod angen gadael i’r ysgol wybod cyn gynted a sydd bosib os yw eich plentyn yn absennol o’r ysgol am unrhyw rheswm. Gallwch gysylltu drwy ffonio neu anfon e-bost i’r ysgol. Mae llinell absenoldebau yr ysgol ar agor 24 awr y dydd neu gallwch anfon ebost at  ysgol.yllys@denbighshire.gov.uk.  Diolch am eich cydweithrediad.

Gweler yn yr atodiad ffurflen absenoldeb Gwyliau. Rhaid gwneud cais i’r ysgol a’i ddychwelyd i’r ysgol.

Mi fydd angen cysylltu cyn 8.30y.b. ar ddiwrnod yr absenoldeb os gwelwch yn dda.

Just a reminder that you need to inform the school if your child is absent for any reason by phoning or emailing the school, both the absence line and ysgol.yllys@denbighishire.gov.uk are open 24hours a day for you to inform us of your child’s absence. Thank you for your continued support.

Please find attached a copy of the Ysgol y Llys holiday form, you will be required to complete this form each time your child is absent due to holidays.

Please contact us before 8.30am on the day of absence.

 Download form here

YYL - Ffurflen Wyliau-Holiday Form