Drop Off and Pick up Reminder

Rydym wedi sylwi fod nifer gynyddol o ddisgyblion yn cael eu gollwng yn yr ysgol y boreau a/neu eu pigo fyny ar ddiwedd dydd yn fwyfwy gan unai ddau riant neu mewn rhai amgylchiadau, rhieni a Nain neu Taid. Gofynnwn yn garedig  i chi sicrhau mai dim ond un oedolyn sy’n hebrwng eich plant i’r ysgol.

Mae hyn yn bwysig er mwyn helpu ni i gyfyngu nifer oedolion sydd ar y safle ac i ganiatau rieni i gydymffurfio a chanllawiau cadw pellter cymdeithasol.

Diolch yn fawr i chwi am eich cydweithrediad ddisgwyliedig.

We have noticed a substantial increase lately of pupils being picked up / dropped off either by both parents or in some instances parents and grandparents.

A polite reminder that we ask that only one parent to be on site whilst dropping or picking children up from school.

The main reason for this is to limit the number of visitors/parents  on site and thus allow social distancing procedures to be maintained as much as is feasibly possible.

Thank you once again for your anticipated support.