Canllawiau os oes Symptomau COVID / Updated Guidance on suspected COVID symptoms

Mae’r ddogfen sydd wedi atodi wedi dod gan Awdurdod Sir Ddinbych I rannu efo staff, rhieni a chymuned ein hysgolion.
Mawr obeithiaf y bydd o ddefnydd i chwi ac yn ateb nifer o gwestiynau all godi pewn perthynas a Covid-19.

We have been asked by Denbighshire CC to forward the attached guidance in relation to COVID symptoms to staff, parents and wider school community.
Please refer to the attached if you have any queries relating to suspected Covid symptoms.

Covid-19 Absence Information for parents v2