Polisi Haul / Sun Protection Policy

Gyda rhagolygon am tywydd braf wythnos yma, byddem yn manteisio ar hyn wrth dreulio cyfnodau yn yr ardal tu allan.
A fyddwch gystal a sicrhau fod gan eich plant eli haul ymlaen wrth iddynt gyrraedd yn y bore ac hefyd het haul.
Byddwn hefyd yn defnyddio’r coed i gysgodi. Cofiwch potel dwr i’ch plant hefyd.

We are making the most of the fine weather this week and will be outdoors with pupils as much as possible.
Please ensure your child has sunscreen applied at home in the morning and also a sun hat to bring to school.
We will also be using our shaded areas under the trees. Remember to send your children with water bottles.