Brechiad y Ffliw / Nasal spray flu immunisation programme

Cynigir brechiad y ffliw i ddisgyblion yn y Dosbarth Derbyn, Blynyddoedd 1,2,3,4,5 a 6 unwaith eto eleni.
Bydd staff adran iechyd yr awdurdod yn cynnal rhain ar safle Ysgol y Llys ar ddydd Mercher, Tachwedd 25ain, 2020.
RHAID i rieni gwblhau a dychwelyd ffurflenni caniatad i’w hathrawon dosbarth erbyn Dydd Gwener, Hydref 9fed, 2020.

The nasal spray flu immunisation programme for pupils in Reception Class, Years 1,2,3,4,5 and 6 will happen at Ysgol y Llys this year on Wednesday, 25th November.
The programme is undertaken by members of the Denbighshire Health team and School Nurse Department.
In order for pupils to receive the nasal fly spray, parents must sign and return the consent from which will go out to families at the end of this week.
Completed forms must be returned to the class teacher no later than Friday, October 9th, 2020.

Please read the information leaflet which is included with the consent form.