Iechyd a Diogelwch- Pwysig! / Important Health and Safety Reminder

Mae trefniadau diwedd dydd wedi dod i sylw’r ysgol yn ddiweddar am y nifer o geir sydd yn ceisio symud lawr y dreif yn ystod adegau prysur yr ysgol. Gofynnwn yn garedig i rieni a fyddwch chi yn cyrraedd y safle mewn digon o amser, efallai yn parcio yn y man gollwng ac yn rheoli eich hunain am beidio teithio tra bod rhieni a disgyblion ar y dreif os gwelwch yn dda. Fydd hyn yn ein galluogi i leihau’r risg am unrhyw ddamwain. Yn ogystal â hyn, hoffwn atgoffa rhieni i ddefnyddio’r fynedfa gywir wrth deithio i ddod ar y safle yn hytrach na defnyddio’r allanfa. Diolch.

We have notified parents on a number of occasions not to bring vehicles along the school drive at peak times- notably between 2.30-3.30pm when parents congregate to pick their children up at the end of the school day. In doing so, vehicles travelling along the school drive could potentially result in serious accidents. Please park responsibly using the drop off bays. Please also respect the disabled bays.

Also, we continue to have a small number of vehicles who enter the school site via the ‘No entry’ exit. (Old school entry). Please use the correct entry to prevent potential road traffic accidents.