Dyddiadur Urdd 2020 / Urdd Diary 2020

Dyddiadau'r Urdd 2020

Gweler amserlen rhagbrofion ar gyfer Eisteddfod Cylch Rhuddlan a gynhelir yn Ysgol Dewi Sant, y Rhyl ar ddydd Sadwrn, Chwefror 29ain.

Please see attached timetable of prelims for the forthcoming Urdd Area Eisteddfod which is being held at Ysgol Dewi Sant, Rhyl on Saturday, February 29th.


Amserlen Rhagbrofion Eisteddfod Cylch 2020