Stiwardio Eisteddfod yr Urdd 2020

Gyda’r Eisteddfod yn nesáu rydym yn apelio am stiwardiaid i helpu yn ystod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Ninbych rhwng Mai 25-30, 2020. Rwyf yn atodi ffurflenni stiwardio a gofyn yn garedig os oes modd i chi ei rannu i athrawon/rhieni a fyddai gan ddiddordeb yn stiwardio yn ystod yr wythnos.

Eisteddfod yr Urdd 2020 Stewarding

With the Eisteddfod now in the near future we are looking for a large group of stewards to help during the Urdd National Eisteddfod in Denbigh between the 25th-30th of May, 2020. I’m attaching a stewarding form and asking kindly if you could share with any teachers/parents that would be interested in stewarding during the week.

FFURFLEN_STIWARDIO_-_CYMRAEG_2020 (DOC)

STEWARDING FORM – ENGLISH_2020 (DOC)