Ymweliad i’r Scala

Fel soniwyd eisoes, mae trip blynyddol yr Adran Iau i’r pafiliwn i weld Pantomeim Cymraeg wedi ei ohirio eleni. Yn y cyfamser, mae’r Uned dan 9 a 12 wedi trefnu ymweliad i’r Scala i’r disgyblion i weld ffilm. Trefniadau fel y ganlyn:

  • Uned dan 12- Rhagfyr 12fed (am)- Trip I’r Scala i weld ffilm ‘Lion King’ (£4.50 gan gynnwys pop corn a diod)
  • Uned dan 9- Rhagfyr 18fed- (am) Trip I’r Scala i weld ffilm ‘Abominable’ (£4.50 gan gynnwys pop corn a diod)

Diolch yn fawr i’r staff am drefnu’r digwyddiad yma. Taliadau drwy law Parent Pay os gwelwch yn dda.

KS2 Scala Visit

As was noted in a previous newsletter, unfortunately, our annual KS2 visit to the Welsh Language Pantomime has been cancelled by the organisers. The Under 9 and 12 Unit staff have been busy organising an alternative activity for pupils. Arrangements as follows:

  • Under 12 Unit (12.12.19)- Visit to the Scala to see the ‘Lion King’ (film) (£4.50 including popcorn and drink)
  • Under 9 Unit (18.12.19- Visit to the Scala to see the ‘Abominable’ (film) (£4.50 including popcorn and drink)

Many thanks to the Unit staff for organising these activities. Payment due via Parent Pay please.

Llythyr trip Scala Udan 9