Red Nose Day Arrangements (15.03.19)

Diwrnod Trwynau Cochion (15.03.19)

Er mwyn cefnogi elusen ‘Trwynau Cochion’ rydym am gynnal diwrnod di- wisg ysgol a gwalltiau gwirion dydd Gwener yma, sef Mawrth 15fed- holl elw yn mynd tuag at yr Apêl. Gall blant gyfrannu unrhyw faint o arian a fynnent. Anogwn deuluoedd i beidio â phrynu trwynau plastig sydd ar werth
(O ran effaith amgylcheddol) ac yn hytrach rydym yn annog plant i baentio eu trwynau yn goch os dymunent! Cofiwch am yr amgylchedd!

You will be aware that it is National Red Nose Day this Friday. Pupils and staff are invited to come to school in non-uniform and may choose to come to school in ‘Silly Hairstyles’.
We would also like to promote the idea of rather than purchasing the official, plastic red noses, that pupils may consider simply painting their noses for the occasion. (This in response to the world wide environmental hazard of plastic pollution)- Only a suggestion put forward by some of the pupils- and something we support as a school.

All contributions will go towards the Appeal. Thanks.