Film Night

Noson Ffilm

Cynhelir NOSON FFILM gan y Cyngor Ysgol nos Iau yma, Mawrth 14eg rhwng 3.30yp-5.00yh. Y ffilm fydd ‘Christopher Robin’ a bydd mynediad yn costio £2.00 y pen i blant Blwyddyn 1-6. (Gan gynnwys diod a bisged).

The School Council have arranged a Film Night for this Thursday. They will be showing the film Christopher Robin in the school hall between 3.30pm-5.00pm. Entrance is £2.00 per pupil and will include a drink and biscuit. Pupils from Year 1 upwards only please.