Pam dewis Addysg Cyfrwng Cymraeg? Mae angen barn rieni! / Why choose Welsh medium education? Your views required!

Mae Gymdeithas ‘Rhieni Dros Addysg Gymraeg’ (RHAG), wedi comisiynu gwaith ymchwil i’r rhesymau mae teuluoedd yn dewis addysg cyfrwng Cymraeg i’w plant. Y gobaith yw dadansoddi’r canlyniadau a thargedu rhieni efallai nad yw ar hyn o bryd yn anfon eu plant i addysg Cyfrwng Cymraeg. I’r perwyl yma, mae sylwadau rhieni sydd eisoes wedi dewis addysg cyfrwng Cymraeg yma ar hyd y Glannau yn allweddol bwysig.

Taer erfyniaf ar rieni i gwblhau’r holiadur ar lein (sganiwch y QR code sydd yn yr atodiad). Bydd hyn o gymorth mawr wrth i Lywodraeth Cymru ynghyd a Cynghorau Lleol baratoi ac hyrwyddo Addysg Cyfrwng Cymraeg ar gyfer y dyfodol. Mae eich mewnbwn yn bwysig iawn!

Wrth gymryd rhan, mae cyfle hefyd i ennill tocyn teulu i SC2 yn y Rhyl! Ewch amdani!

The ‘Parents for Welsh Medium Education Association’, (RHAG) are interested in gathering the views of our local community on the different reasons families chose Welsh medium education in the coastal area of Denbighshire.  We would be really grateful if parents could spend some time completing the online questionnaire. It will aid future planning and marketing which ultimately would assist in increasing pupil numbers in Welsh medium education. 

Scan the QR code for the questionnaire and you could win a family ticket to SC2, Rhyl.