PWYSIG! Gweithredu Diwydiannol- diweddariad- Mawrth 2il / IMPORTANT! Industrial Action Update- March 2nd

Mae’r isod yn ddatganiad gan Ysgol y Llys sy’n cadarnhau y byddwn yn gorfod cau’r ysgol yn rhannol ar 2il o Fawrth, 2023 oherwydd y gweithredu diwydiannol sydd yn digwydd rhwng yr Undebau Athrawon a Llywodraeth Cymru ynglyn a’r anghydfod dros ariannu ysgolion.

Following recent developments in respect on ongoing dispute between teaching unions and WAG over funding issues,

I write to inform you that there will be a partial closure at Ysgol y Llys on Thursday, March 2nd, 2023.

Classes which will be closed on the day, will include the following:

Rwdlan Class (Nursery Intake- both morning and afternoon)

  • Dant y Llew Class- Year 2
  • Wennol Class- Year 3
  • Eryr Class- Year 4.

The remaining classes will be open and the school will be open for all classes on Thursday, March 3rd, 2023. 

We felt it important to notify parents as soon as possible of the situation. Clwb and Cylch will be open as usual. 

Thank you for your ongoing support.