Disgo Santes Dwynwen / PTA Santes Dwynwen Disco 25/01/23

Mae’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon wedi trefnu disgo nos Fercher nesaf i ddathlu dydd Santes Dwynwen, Nawddsant Cariadon Cymru. Cost fydd £2 y pen (yn daladwy dros Parent Pay).

Trefniadau fel y ganlyn:

3.15-4.00yp- Plant Meithrin, Derbyn Blwyddyn 1 a 2. (Gall plant ddod i’r ysgol mewn gwisg ffansi tywysog/tywysoges a bydd staff yn tywys ac yn goruchwylio plant yn y neuadd rhwng 3.15-4.00yp.

*Noder- Plant Meithrin. Gofynnwn i rieni fod ar safle gyda plant oed meithrin I’w goruwchwylio.

4.30-5.30pm- Plant Adran Iau (Blynyddoedd 3,4,5,6). Gan fydd plant Adran Iau yn mynd adre erbyn 3.15pm ac yn dychwelyd i’r ysgol, gwisg ysgol yn ystod y dydd os gwelwch yn dda.

The PTA have organised a school disco next week to celebrate St.Dwynwen’s Day- ‘The Welsh Patron Saint of Lovers’. Admission will be £2 per pupil made payable via Parent Pay.

Arrangements as follows:

3.15-4.00pm- Nursery, Reception Class and Year 1 and 2 Disco (Pupils may come to school during the day dressed as either a prince/princess or own clothes. At 3pm, Unit staff will take the pupils who will go to the disco into the school hall where they will be supervised by both staff and PTA members during the disco.

*Please note- We kindly ask that parents of Nursery age pupils attend the disco and supervise their children during the duration of the disco.

4.30-5.30pm- Junior Disco (Years 3,4,5,6). As the pupils will go home after school as usual (3.15pm), they are expected to come to school in normal school uniform during the day. The disco will be held in the school hall between 4.30-5.30pm. Refreshments will also be on sale.