Cyngerdd Corawl Cynradd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

At sylw disgyblion Blwyddyn 5 a 6- Mae cyfle arbennig i blant Blynyddoedd 5 a 6 fod yn rhan o gyngerdd awyr agored arbennig. Bydd y cyngerdd yn digwydd ar maes yr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Dinbych ar ddydd Iau, 2il o Fehefin. Annogwn pob disgybl Blwyddyn 5 a 6 i gymryd rhan- bydd yn brofiad bythgofiadwy! Os ydych yn ymwymo i hyn- rhaid fynychu pob ymarfer- byddent yn cael ei cynnal yma yn Ysgol y Llys ac hefyd yn Ysgol Dewi Sant. Am ragor o fanylion, gan gynnwys dyddiadau ymarferion, proses cofrestru, agorwch yr atodiad yn yr ebost yma.

Urdd National Eisteddfod Primary Choral Concert

Pupils in Years 5 and 6 have the wonderful opportunity to take part in the Primary Choral Concert which will be held on the Eisteddfod Site on Thursday, June 2nd 2022. It will be a wonderful opportunity for the children to experience being part of a combined County choir and will provide them with experiences they will forever remember. The details for the performance are included in the attachment. Pupils must register to take part. Please note the dates for the practices which will be held initially at Ysgol y Llys and Ysgol Dewi Sant. Please ensure you are available to attend the practices.

Llythyr Prosiect Cerddorol Cynradd Eisteddfod yr Urdd i rieni (2)