Cwis Nadolig / Christmas Quiz

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych yn dymuno Nadolig Llawen i chi! Hoffwn rannu adnodd hefo chi, sef cwis Nadolig dwyieithog ar Kahoot. Mae’r atodiad a ‘Game PIN’ isod. Os fedrwch chi rannu’r neges yma ymlaen i’ch rhieni iddyn nhw gael cymryd rhan yn y cwis yn ystod y gwyliau, swni’n hynod o ddiolchgar.

https://kahoot.it/challenge/0499347?challenge-id=13a6b68c-8568-4302-a6c6-797bcb4cfa53_1639669048110

Game PIN: 0499347

Menter Iaith Sir Ddinbych would like to wish you all a Nadolig Llawen! We would like to share this Resource with you, a bilingual Christmas Quiz on Kahoot. The attachment and ‘Game PIN’ are below. If you could also share this quiz with parents, as an activity over the holidays, I would really appreciate it.

https://kahoot.it/challenge/0499347?challenge-id=13a6b68c-8568-4302-a6c6-797bcb4cfa53_1639669048110

Game PIN: 0499347

Gwion Tomos-Jones

Swyddog Datblygu Cymunedol / Community Development Officer

Menter Iaith Sir Ddinbych
6 Heigad
Dinbych / Denbigh
LL16 3LE