Banc Bwyd – Cais gan y Cyngor Ysgol / Food Banks – School Council Message

Mae’r Cyngor Ysgol yn bwriadu llenwi bocsys ar gyfer y banc bwyd lleol.  Bydd bocs ymhob dosbarth, a gofynnwn yn garedig i bob disgybl rhoi eitem yn eu bocs dosbarth erbyn Dydd Iau Rhagfyr 16eg.
Gobeithiwn y gall ein rhoddion wneud gwahaniaeth i rywun ar gyfer y Nadolig.

The School Council are collecting for a local food bank. There will be collection boxes in each class and we kindly ask that every pupil brings an item to put in their class box by Thursday, December 16th.
We hope our donations can make a difference to someone during the festive period.

Gallwn dderbyn

 • Tuniau
 • Llefrith hir oes
 • Jam / marmaled
 • Te / coffi / Siocled poeth
 • Nwyddau ymolchi
 • Siocled / bisgedi
 • Unrhyw fwydydd sych
 • Dim bwyd ffres na alcohol ogydda

We can accept

 • Tinned foods
 • Long life milk
 • Jam / marmalade
 • Tea / coffee / hot chocolate
 • Toiletries
 • Chocolate / biscuits
 • Any dry store cupboard foods
 • No fresh food or alcohol please 

Diolch / Many thanks