Ffurflenni Cais Ysgol Uwchradd / Secondary school places- FAO- Parents of Year 6 pupils

(FAO Current Year 6 pupils who will be transferring to secondary school in September 2022)

Derbynnir ceisiadau ar gyfer yr ysgol uwchradd drwy gwefan Sir Ddinbych. Rhaid i rieni gwblhau’r ffurflenni ar lein erbyn 5ed o Dachwedd, 2021 fan bellaf. Gweler y ddolen canlynol:
Secondary school places | Denbighshire County Council

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydi 5ed o Dachwedd a bydd canlyniad a phenderyfniad sirol yn cyrraedd rieni o Mawrth 1af, 2022 ymlaen.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cofiwch gysylltu a’r ysgol.
Mae’n bwysig i chwi gyflwyno’r ceisiadau yn brydlon ac ar amser.

Applications for Secondary School Admissions are now open. Parents need to complete the online registration form, which can be found through using the following link:
Secondary school places | Denbighshire County Council

The closing date for applications in November 5th, 2021. Parents will be notified of confirmed allocations by March 1st, 2022.
Should you have any enquiries or require any further help, do not hesitate in contacting us here at Ysgol y Llys.
Please remember to submit your applications on time.