‘Ysgol Haf’ – NODER / ‘Summer School’Advance Notification – PLEASE NOTE

Mae’r wybodaeth isod yn cyfeirio at Wythnos Ysgol Haf a gynhelir yma yn Ysgol y Llys yn ystod wythnos Gorffennaf 19-23ain, 2021.

Cyntaf i’r felin fydd hyn gan mai nifer cyfyngiedig o lefydd sydd ar gael. Bydd ar gael i ddisgyblion oed Blwydyn 1-6 a bydd yn digwydd ar safle Ysgol y Llys bob dydd rhwng Gorff 19-23 rhwng 9-4yp. Am fanylion ar sut mae sicrhau llefydd- ewch i  gwefan http://www.denbighshiremusic.com.

Cwmni Cydweithredol Sir Ddinbych sy’n cynnal yr wythnos, a hyn wedi iddynt sicrhau nawdd sylweddol gan Llywodraeth Cymru i ariannu’r prosiect.  Dyma gyfle arbennig i’r plant. Ewch amdani! Bydd y cwmni yn derbyn ceisiadau am lefyd o 1af Orfennaf ymlaen.

Pob lwc i chi!

Denbighshire Music Co-operative are holding a fantastic ‘School’s Out’ week of Muscial, Sporting and Fun Activities

here at Ysgol y Llys during the week July 19-23rd, 2021. 

​Parents need to book spaces for their children by visiting the following website http://www.denbighshiremusic.com.

Note- bookings to be made online from Thursday, July 1st onwards. (Not associated with school, so we will not be able to answer enquries about bookings unfortunately). 

We do not have all the details as of yet- these will be forwarded from  Denbighshire Music Coperative direct from Ysgol y Llys on Thursday. 

We understand however that arrangements will include:

1. Open to pupils in Year 1-6.

2. Maximum number pupils approx 75 per day. (On first come, first serve basis- and pre-booked).

3. Provision will be on Ysgol y Llys site between the hours of 9-4pm. 

4. The Summer School Workshop is grant funded by Welsh Assembly and thus free of charge to those who are fortunate enough

to gain a place through the booking service. 

This is a fantastic opportunity for the children to enjoy high quality activities arranged by DMC during the first week of the Summer Hiolidays. And also- free of charge! Don’t miss out! 

This is advance notice, so please be sure to visit the website to book a place. 

As a school, we are supporting this through offering our school site. Any further enquries should be driected to Denbighshire Music Co-Operative.  (www.denbighshiremusic.com) .

Pob lwc / Good luck,

Staff Ysgol y Llys.