Glan Llyn – Hanner Tymor / Half Term Offer

Helo pawb!

Yn ystod hanner tymor ar Ddydd Mawrth 01/06/21, rydw i wedi trefnu i Adran Dinbych cael mynd i Gwersyll yr Urdd Glan Llyn am y diwrnod. Yn ystod y dydd fydd y plant yn cael cyfle i wneud rhai weithgareddau’r gwersyll gan cynnwys y cyfle i gyflawni achrediad ‘Paddle Power’.

£5 yw’r cost sydd yn bargen (does dim rhaid bod yn aelod)!! Rydw i wedi atodi’r poster/flyer – os allwch chi rhannu gyda’ch cysylltiadau baswn i’n gwerthfawrogi! Mae’r niferoedd yn cyfyngedig yn amlwg.

I archebu lle defnyddiwch y linc : https://bit.ly/3faBpFn

Blwyddyn 3-6 sy’n cael y cynnig, os oes gen chi neu unrhyw rhiant cwestiwn plîs cysylltwch gyda fi ar mathewevans@urdd.org neu ffonio ar 07976003324 / 01745 818600.

Diolch yn fawr.

During Half-term on Tuesday 01/06/21, I’ve organised for Adran Dinbych to go to Gwersyll Yr Urdd Glan Llyn for the day. During the day the kids will get the chance to complete a Paddle Power accreditation.

£5 is the fee which is a bargain (individual doesn’t need to be a Urdd member)!! I’ve attached the poster/flyer – if you could share this with your contacts it would be appreciated! Spaces are limited.

To book a place use the link : https://bit.ly/3faBpFn

This is an offer for year 3-6 pupils, if you or any parent has any questions please don’t hesitate to contact m eon mathewevans@urdd.org or phone 07976003324 / 01745 818600.

Thanks

Mathew Evans

Urdd Gobaith Cymru
Swyddog Ieuenctid Dinbych / Denbighshire Youth Officer | Uned 2 Tŷ Panton | Neuadd Panton | Dinbych | LL16 3TL
01745 818600  |  07976 003324