Online Safety Guide

Helo pawb!|
Mae daflen newydd hon sydd wedi’i chynllunio’n benodol ar gyfer rhieni a gofalwyr plant a phobl ifanc i’w cadw’n iach ac yn hapus ar-lein.
Hyrwyddwch mewn ysgol a rhannwch  gyda ffrindiau a theulu.

Hello all!
This is a new leaflet designed specifically for parents and carers of children and young people to keep them healthy and happy online.
Please promote in school and feel free to share with friends and family.

Cofion/regards, Gareth.

PC2732 Gareth Williams
Swyddog Cyswllt Cymunedol Ysgolion / School Community Police Officer
Dinbych / Denbigh
Gwasanaethau Plismona Lleol – Local Policing Services
E-bost/E-mail: gareth.williams5@nthwales.pnn.police.uk
Symudol / Mobile:  07989 164 653.
Estyniad/Ext: 83104
Airwave: 03402732

Internet Safety - Parent Guide (Cymraeg)

Internet Safety - Parent Guide (English)