Dydd Miwsig Cymru / Welsh Language Music Day

Gobeithio fod pawb yn iawn ac yn iach.
Mae Dydd Miwsig Cymru yn agosáu ac rydym yn gyffrous i gyhoeddi ein bod yn rhedeg Disgo Gwersyll yn fyw ar YouTube Dydd Gwener yma am 12:30yp!!!!
Dyma’r linc YouTube a fydd yn chwarae’r disgo yn fyw o Gwersyll Glan-Llyn :

https://youtu.be/C31szdyogEE

Os allai ofyn i chi rhannu’r linc a’r poster gyda’ch ddisgyblion, teuluoedd, ffrindiau neu pwy bynnag a fydd gyn diddordeb os gwelwch yn dda. Tybed os gallwn ni cael gymaint a fedrwn ni i ymuno yn y disgo i ddathlu Miwsig Cymru – cyfle i ni rhannu profiad bositif a hwylus yn ystod cyfnod pryderus rydan ni gyd ynddi ar hyn o’r bryd! 😊

Hope everyone is ok and healthy.
Welsh Language Music Day is just around the corner and we’re excited to announce that this Friday at 12:30pm we will be running a Live Disco on Youtube from Gwersyll yr Urdd Glan-Llyn!!!
Here’s the YouTube link that’ll play the live Disco this Friday :

https://youtu.be/C31szdyogEE

If I could kindly ask you to share the link and the poster with your pupils, friends, family or whoever you may think would be interested, I would very much appreciate it. Let’s get as many as possible to join us and celebrate Welsh music – a chance for us to share a positive and fun experience during these worrying times! 😊