Caniatad Ffilmio / Parental Consent Christmas virtual shows

Ddoe, anfonwyd ffurflenni caniatad allan i rieni. Rydym wedi addasu cynnwys y ddogfennaeth ac yn gofyn i rieni gadarnhau hefyd eu bod yn rhoi caniatad  i’w plant/ plentyn ar gyfer y ffilmio, yn ogystal a nodi os nad ydynt yn rhoi caniatad.
Cewch lenwi’r ffurflen ar lein a’i ebostio yn ol i’r swyddfa. Cyfeiriad i’w ebostio yn ol: ysgol.yllys@sirddinbych.gov.uk.
Yn ogystal, gallaf cadarnhau hefyd y bydd y dolenni ar gyfer y cynhyrchiadau Nadolig dosbarthiadau yn mynd allan i rieni yn hwyrach erbyn hyn.
Byddent rwan yn cael eu dosbarthu i rieni ar ddydd Gwener, Rhagfyr 18fed, 2020. 

Yesterday, parental consent forms were emailed out to parents in relation to forthcoming virtual/online Christmas shows which will take place of the traditional concerts which normally happen on site. We have amended the consent forms and now ask all parents to indicate  whether they give consent or do not consent for their child to be filmed. 

Can we ask all parents to complete the attached editable form and reply as soon as possible to ysgol.yllys@denbighshire.gov.uk. 

Furthermore, we can confirm that links for the videos will now be distributed to parents at the later date of 18.12.20. (Not the 11.12.20 as was previously stated).

Download editable Word DOC form here: Caniatad-Cyngherddau-Nadolig.docx


Llythyr Caniadtad Filmio-Filming Consent Letter