SIOEAU NADOLIG / VIRTUAL CHRISTMAS SCHOOL PERFORMANCES

Yn naturiol, oherwydd cyfyngiadau Covid, ni fyddwn yn gallu cyflwyno sioeau a chyngherddau Nadolig draddodiadol sydd yn digwydd yn flynyddol yma yn Ysgol y Llys. Serch hyn, rydym yn awyddus i’r plant barhau i dderbyn profiadau gwerthfawr felly eleni, bydd pob dosbarth/Uned yn creu cyflwyniad rhithiol a byddent yn mynd allan i rieni ar ddydd Gwener, Rhagfyr 11eg. (Manylion i ddilyn).

Unfortunately, we will not be holding traditional Christmas concerts/shows this year with parents invited to attend performances in the school hall. Instead, each class/Year group are busy preparing online, recorded performances which will be streamed to parents on Friday, December 11TH onwards. Although COVID might disrupt our normal arrangements for such activities, we wanted to ensure that all pupils continue to receive valuable and memorable experiences. (Further details to follow).