Rhiant Lywodraethwr / Parent Governor

Mae Mr GERAINT ROWE wedi ei enwebu ar gyfer rol fel rhiant Lywodraethwr newydd yn Ysgol y Llys.
Gan mai un enwebiad gyrhaeddodd yr ysgol erbyn y dyddiad cau,  gallaf gadarnhau felly fod Mr Rowe wedi ei apwyntio i’r rol.
Edrychwn ymlaen at ei gyfraniad a’i gefngaeth fel aelod newydd o’r corff. Llongyfarchiadau gwresog iddo.

Mr GERAINT ROWE, has been appointed to the Governing Body at YSGOL Y LLYS as a new Parent Governor.
Mr Rowe was the sole nomination for the post therefore has been automatically appointed to the board.
We look forward to his support and contribution and thank him for allowing his name to be put forward.