Cyfnod Clo Lleol / Local Lockdown

Yn dilyn rhai ymholiadau ynglyn a’r cyfnod clo yn Sir Ddinbych, hoffwn eich cyfeiro at dudalen wybodaeth y llywodraeth a fydd gobeithio, yn ateb eich holl gwestiynau.
Following a number of enquiries at school, I wish to direct you to the government website which should answer any questions you may have regarding the local lockdown in Denbighshire.

Cymraeg
https://llyw.cymru/cyfnod-clo-cyngor-sir-ddinbych-cwestiynau-cyffredin?_ga=2.115667777.613164706.1601451246-1615282640.1571217854

English
https://gov.wales/denbighshire-county-lockdown-frequently-asked-questions