Trefniadau dosbarthiadau Medi 2020 / Sept 2020 Classroom Arrangements

Gweler manylion dosbarthiadau ar gyfer Medi 2020. Rydym yn parhau i ddisgwyl am gyfarwyddyd pellach gan Llywodraeth Cymru /Awdurdod Lleol am ganllawiau ynglyn a darpariaeth ar gyfer plant Meithrin newydd.
Noder- Rydym yn parhau i ddisgwyl am ganllawiau gan Llywodraeth Cymru am drefniadau agor ysgolion ym Mis Medi. Unwaith daw wybodaeth, byddwn yn hysbysu rhieni.
Diolch yn fawr iawn am eich dealltwriaeth. ​

Please see attached school class arrangements for September 2020. We are still awaiting confirmation of guidance regarding arrangements for new Nursery intake.
Please note- we are yet to receive an update from WAG as regards to school arrangements for September onwards. When information reaches us, we will update parents as soon as possible.
Thank you for your patience and understanding.

Dosbarthiadau Medi 2020.docx