Trefniadau Wythnos 30-3-20 Week’s arrangements

Annwyl Rieni,

Wythnos nesaf, bydd Ysgol y Llys yn parhau gyda’r un trefniadau ag wythnos yma. Atebwch y linc os ydych wedi derbyn un. Diolch.

Dear Parents,

Next week, Ysgol y Llys will continue with the same arrangements as this week. Please respond to the link if you have received it. Diolch.

Cadwch yn ddiogel. Keep safe.