Gŵyl Goed Nadolig Eglwys y Plwyf, Prestatyn 25-29.11.19

Yn galw plant a rhieni Ysgol Y Llys i fynd i Eglwys y dref i bledleisio am ein coeden 🌲🌲
Mae Mrs Holland, Mrs Doyle a holl blant blwydd 3 a 4 wedi bod yn brysur iawn yn gwneud addurniadau i’r goeden.🌲🌲🌲

Cofiwch am y gystadleuaeth flynyddol sy’n cael ei gynnal yn Eglwys y Plwyf, Prestatyn rhwng Tachwedd 25-29. Yr Uned dan 9 sy’n gyfrifol am goeden Ysgol y Llys eleni. Buaswn yn gwerthfawrogi petaech yn gallu bwrw pleidlais i ymgais Ysgol y Llys! Diolch

Prestatyn Festival of Christmas Trees 25-29.11.19

Calling all children and parents past and present of Ysgil Y Llys to go to the parish church to vote for Ysgol Y Llys’s Christmas tree🌲🌲🌲🌲
Mrs Holland ,Mrs Doyle and all the children in year 3 and 4 have been very busy.🌲🌲🌲
Church is open all week up to 4pm on Saturday for you to go and vote.👍👍😉😉🌲🌲🌲🌲

Please support our entry (Under 9 Unit) for the annual competition which is held in the Parish Church between November 25-29th, 2019. Families can cast a vote for their favourite tree. Please note, there is an admission fee at the Church should families wish to enjoy the festival.