Enwebiadau Rhiant Lywodraethwr

Rydym yn chwilio am riant lywodraethwr newydd i ymuno a’r Corff Llywodraethol yma yn Ysgol y Llys.
Enwebiadau i gyrraedd dim hwyarch na 4:00yp ar ddydd Gwener, Tachwedd 22ain, 2019. Gweler manylion yn yr atodiad.

Nominations for new parent Governor post

There is a vacancy on the Governing Body at Ysgol y Llys for a new parent governors. Attached is information regarding the nomination process.
Nominations must be submitted no later than 4pm on Friday, November 22nd, 2019.

Ethol Rhiant Lywodraethwr Tach 2019