Staffio

Mae hi’n ddiwedd cyfnod yma yn Ysgol y Llys wrth i ni ffarwelio a nifer o staff ar ddiwedd yr wythnos. Hoffwn estyn ein diolchiadau iddynt a dymuniadau gorau iddynt ar gyfer y dyfodol.

Mrs Sandra Ward– Mae Mrs Ward yn ymddeol fel ysgrifenyddes yr ysgol wedi 30 mlynedd yn yr ysgol.
Mrs Megan Clark– Mae Mrs Clark yn ymddeol fel athrawes yn y Dosbarth Meithrin.
Mae Miss Jade Blythin yn gorffen ei swydd fel cymhorthydd yn yr Uned dan 7- Pob lwc iddi yn y dyfodol.

Mae Mrs Emily Parry yn gorffen ar ddiwedd yr wythnos i gychwyn ei chyfnod mamolaeth- dymuniadau gorau iddi.

Mae Miss Ffion Hughes yn gorffen cytundeb blwyddyn fel cymhorthydd ysgol.
Mae Mr Joe Phillips (Athro cyflenwol) yn ymddeol ac felly ni fydd ar gael i wneud gwaith cyflenwol yn Ysgol y Llys o fis Medi ymlaen.
Mae Mrs Janice Price (Cylch Meithrin) yn ymddeol o’i swydd yn y Cylch Meithrin ar ôl cyfnod o weithio yma ers 30 mlynedd.
Mrs Siân Jones (Clerc i’r Llywodraethwyr)- Diolch yn fawr am eich gwasanaeth Siân.

Staffing

It certainly feels like and end of an era here at Ysgol y Llys. On Friday will be saying farewell to the following staff. I would like to thank them all for their valuable contribution to Ysgol y Llys over the years.

Mrs Sandra Ward– Mrs Ward will retire as school secretary after a period of almost 31 years in post! We wish her good health and happiness.
Mrs Megan Clark– Mrs Clark (Nursery Class teacher) will also be retiring. We wish her the best.
Miss Jade Blythin will finish post as Under 7 Unit Teaching Assistant. She will go onto work in Holywell Infirmary- we wish her the best.

Mrs Emily Parry will finish post as Under 5 Unit Teaching Assistant as she leaves to begin her maternity leave. We wish her the best.

Miss Ffion Hughes will finish as Under 9 Unit Teaching Assistant (End of fixed term contract). We wish her the best.
Mr Joe Phillips (Supply teacher) will retire after a teaching career of almost 40 years! Diolch yn fawr iawn!
Mrs Janice Price (Pre-school ‘Cylch’ setting) will be retiring after over 30 years of working in the Cylch Meithrin- we wish her the best!

Mrs Sian Jones (Clerk to the Governing Body)- Many thanks for her hard work and dedication in the post.