Newyddion Da

Llongyfarchiadau i Mr Rhys Griffith (Dirprwy Bennaeth) a’i wraig Rachel ar enedigaeth eu hail blentyn, Tomos Rhys Griffith a anwyd ar 16.07.19. Llongyfarchiadau mawr iddynt.

Congratulations

We were extremely pleased to hear the good news yesterday of the birth of Mr Rhys Griffith (Deputy head teacher) and his wife, Rachel’s second child, Tomos Rhys Griffith. Congratulations to them.