Llyfryn Cyfrifo / Maths Calculation Booklet

Annwyl bawb / Dear all,

Yn yr atodiadau, gweler llyfrynnau cyfrifo Ysgol y Llys. Mawr hyderwn y byddent o gymorth i rieni allu helpu eu plant gyda rhifedd yn y cartref.

Following last week’s Parent’s Information Session, please see attached a PDF version of the Parents Booklet to help
parents in supporting their children at home with numeracy. We will also upload the document onto the school website.
The 4 booklets include both Welsh and English versions and concentrate on calculation strategies (Adding, subtraction, division and multiplication).

Yn gywir / Regards,
Dyfan Phillips – PENNAETH

1. Llyfryn Rhifedd Adio Tynnu Cym

1. Llyfryn Rhifedd Adio Tynnu (Cymraeg)

2. Llyfryn Rhifedd Adio Tynnu (English)

3. Llyfryn Rhifedd Lluosi a Rhannu (Cymraeg)

4. Llyfryn Rhifedd Lluosi a Rhannu (English)