C.Rh.A Disgo Santes Dwynwen

Y Gymdeithas Rieni ac Athrawon
Parent Teacher Association

Disgo Santes Dwynwen– Cynhelir Disgo Santes Dwynwen yn yr ysgol ar Nos Iau, 24ain o Ionawr 2019. Bydd posteri allan yn hysbysu’r diwgyddiad gan y GRHA yn fuan iawn.

St. Dwynwen’s Day Disco– The next PTA event, the St. Dwynwen’s Day Disco is being held on Thursday, January 24th 2019. Posters promoting the event will be available very soon.