Uned dan 7

Under 7 unit

Llygad y Dydd – Caren Morris (22)
Dant y Llew – Sion Jones (22)
Cennin Pedr – Julie Baskeyfield (25)
Clychau Glas – Ffion Davies (24)

Y tymor hwn mae gennym gyfanswm o tua 93 disgybl yn mynychu’r dosbarth.