Uned dan 12

Under 12 unit

Dyfrdwy – Rhys Griffith (29) 
Conwy – Bethan Hughes (27) 
Clwyd – Hawys Parry (28) 

Y tymor hwn mae gennym gyfanswm o tua 84 disgybl yn mynychu’r dosbarth.

O am fyd rhyfeddol 2019