Meithrin

Nursery

28 bore a 27 prynhawn
Rwdlan – (55) – Megan Clark

  

Y tymor hwn mae gennym gyfanswm o tua 55 disgybl yn mynychu’r dosbarth; gyda 28 ohonynt yn mynychu yn y bore, ac 27 yn mynychu yn y prynhawn.

Thema Tymor

Dyma lythyr thema tymor 5 ar gyfer y Dosbarth Meithrin
Yr Ardd Cymraeg


Lluniau Wythnos Cymru Cwl 2019


Canllawiau i rieni a gofalwyr | A guide for parents and carers

Addysg feithrin ar gyfer plant 3 a 4 oed yng Nghymru Meithrin y Cyfnod Sylfaen

Nursery education for 3 and 4 year olds in Wales Foundation Phase nursery


Gweithgareddau a digwyddiadau’r Meithrin trwy ein tudalen Trydar