Dosbarthiadau

Uned dan 5

Mrs Aurona Jones, arweinydd uned
Mrs Caren Morris, athrawes
Mrs Sophia Rose, athrawes
Miss Erin Roberts, cymhorthydd
Mrs Carys Bunnell, Uwch gymhorthydd
Miss Abby Peake, cymhorthydd

Uned dan 7

Mrs Ffion Davies, arweinydd Uned
Miss Mererid Ellis, athrawes
Miss Anna Jones, athrawes
Mrs Julie Baskeyfield, athrawes
Miss Catherine Roberts, cymhorthydd
Miss Megan Davies, cymhorthydd
Mrs Ceri Thomas, cymhorthydd
Mrs Gemma Coe, cymhorthydd

Uned dan 9

Mrs Sian Jones, arweinydd uned
Mrs Emma Robertshaw, athrawes a CADY yr Ysgol,
Ms Bethan Hughes, athrawes
Mr Cai Dafydd, athro
Miss Amy Roberts, athrawes
Miss Sophie Edwards, athrawes
Mrs Rhianwen Mason, gweinyddes NNEB
Mrs Sylvia Holland, gweinyddes NNEB

 

Uned dan 12

Mr Rhys Griffith, arweinydd uned
Mrs Arfona Williams, athrawes
Mrs Nerys Morgan, athrawes
Mr Sion Jones, athro
Mrs Bethan McCabe, uwch gymhorthydd
Mrs Joyce Doyle, cymhorthydd

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mrs Emma Robertshaw, CADY
Mrs Paula Evans, cymhorthydd ADY
Miss Hanna Hughes, uwch gymhorthydd