Sêr y Sgrin / Stars of the Screen

Da iawn I Mr Sïon Huw Davies (Llywodraethwr a thad Joseff ac Arthur) sydd ar hyn o bryd yn ymddangos yn rhaglen Ffit Cymru bob wythnos ar S4C. Rydym yn llawn edmygedd ohono! Daliwch ati!

Hoffwn hefyd cydnabod rôl y cyfarwyddwr Gareth Bryn, sydd wedi cyfarwyddo’r gyfres heddlu poblogaidd Line of Duty- heb oes un o gyfresi mwyaf cyffrous 2021! Mae Gareth yn gyn-ddisgybl i Ysgol y Llys ac yn byw yng Nghaerdydd erbyn hyn efo’i wraig Mared a’r plant. Mae Gareth hefyd yn fab I Anti Paula ni yma yn Ysgol y Llys. Llongyfarchiadau mawr ar ei lwyddiant. Rydym oll yma yn Ysgol y Llys yn falch ohono!

Congratulations to Mr Sion Huw Davies (School Parent Governor and father of Joseff and Arthur) who is currently starring in the S4C fitness programme FitCymru. Good luck in your fitness endeavors! We salute you!

Also- we would also like to congratulate Gareth Bryn director who has produced the popular television series Line of Duty – one of the most exciting television series of 2021! Gareth is a former pupil of Ysgol y Llys who now lives in Cardiff with is wife Mared and their children. Gareth is also the son of Anti Paula who works here in Ysgol y Llys. A big congratulations to him on his success. We are all very proud of him here at Ysgol y Llys.