Cofiwch! – Siarad Cymraeg

Ysgol Gymraeg yw Ysgol y Llys ac rydym yn disgwyl i blant gyfathrebu yn Gymraeg ar bob achlysur. Mae 54 o blant bach yn cychwyn yn y meithrin eleni a mawr hyderwn y bydd holl blant yr ysgol yn eu helpu i ddysgu Cymraeg drwy fodelu yn y dosbarthiadau, yn y coridorau ac ar y buarth.

Speaking Welsh- Remember!
We are a Welsh medium school and as such we do expect ALL pupils to engage and participate fully in speaking Welsh at school- including classroom, corridors, dining room and playground. Next week, we welcome the new Nursery intake into Ysgol y Llys (54 new pupils!). It is important that all pupils act as role models to the younger children.