Gwyl Coed Nadolig

Eglwys y Plwyf, Prestatyn (Tachwedd 26-30ain)
Cofiwch bleidleisio am goeden Ysgol y Llys!
Diolch i’r Uned dan 7 am ei greu!

Festival of Christmas Trees

Prestatyn Parish Church (November 26-30th)
Remember to vote for the Under 7 Unit tree!