Croeso nol

Croeso nol i bawb wedi gwyliau’r Nadolig. Gobeithio i chwi fwynhau seibiant efo’ch teuluoedd. Dyma restr unwaith eto o ddigwyddiadau’r hanner tymor. Fel y gwelwch, un hynod brysur arall! Dymuniadau gorau i bawb yn 2019. Mawr obeithiaf cewch flwyddyn ddedwydd a llewyrchus.

A warm welcome back to everyone following the Christmas holidays. We hope you all enjoyed the festive season with your families. Please see once again a list of school events for the half term. As you see, it is another busy term here at Ysgol y Llys! Wishing you all the best in 2019.